เปิดร้านกับเรา

ชาวเกษตรห้ามพลาด! อยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเอง เปิดร้านขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์ง่ายๆ
กับเราเพียงไม่กี่ขั้นตอนไปดูกัน
mjumore.com

เงื่อนไขการเปิดร้านค้ากับเรา

1
การจัดเตรียมสินค้า

ร้านค้าจำเป็นต้องมีสินค้าหรืออาหารประเภทสินค้าออแกนิก สินค้าท้องถิ่น อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมเท่านั้น

2
คุณภาพสินค้า

สินค้าและอาหารต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านกรรมวิธีการตามขั้นตอนตามกระบวนการผลิตและภาชนะบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท

3
ความสามารถในการขนส่ง

สินค้าและอาหารสามารถแพ็คขนส่งได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่า 7 วันขึ้นไป

ตลาดการเกษตรออนไลน์แห่งแรกในภาคเหนือ เปิดร้านค้ากับเราตอนนี้เลย!