ข้าวกล้องอินทรีย์ 7 ชนิด
ขายแล้ว 0 ชิ้น
รหัสสินค้า : 01
90 บาท 90 บาท
จำนวน
มีสินค้า 1,000 ชิ้น
แชร์
placeholder
ขายสินค้าไปแล้ว: 0 ชิ้น รายการสินค้า: 10 ชิ้น เปิดร้านเมื่อ: 21/05/2566
ข้อมูลจำเพาะสินค้า

ข้าววงศ์แสง...เป็นข้าวอินทรีย์ 7 ชนิด
ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์
เพื่อรักษาวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม ปลอดสารเคมี ปลอดภัย
ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ข้าวหุงได้ทันที
ไม่ต้องแช่ข้าว จะได้ข้าวที่มีกลิ่นหอม นุ่มเป็นพิเศษ อร่อย
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
Wong sang organic rice plant naturally on abundance
land to maintain the original farmer life style.
No chemical and Certified organic. Available to cook
no need to soak overnight and get aroma rice.
Good taste with full of nutrition.
"ปลูกด้วยวิธีธรรมาาติ ปลอดสาราคมี
ผ่านัการับรองมาตฐานเกษตรอินทรีย์"
Naturally no chemical Certified Organic